Στιγμιότυπο εκτοετών φοιτητών

Φωτογραφικό στιγμιότυπο κατά την παρουσίαση εκτοετών συναδέρφων. Νοέμβριος 2010