Στιγμιότυπο εκτοετών φοιτητών

Φωτογραφικό στιγμιότυπο μετά τη λήξη εξαβδόμαδου εκτοετών φοιτητών. Απρίλιος 2011.