Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019

Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2019

Οι εξετάσεις του ΣΤ ́ έτους της Γ ́ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 03/09 γραπτά ώρα 14:00-16:00

ΠΕΜΠΤΗ 05/09 προφορικά ώρα 08:30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06/09 προφορικά ώρα 08:30πμ

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στα Αμφιθέατρα Α και Β στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχόλης του ΑΠΘ.

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν στο γραφείο του Διευθυντή της Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Παιδιατρική Πτέρυγα, 4ος όροφος).

Η εγγραφή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη. Οι δηλώσεις των εξετάσεων θα γίνουν μέσω e-mail στο olyourail@hotmail.com και στη Γραμματεία της Κλινικής