Εξετάσεις ΣΤ΄ Έτους Προπεριόδου Νοεμβρίου 2022

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Στ΄ ΕΤΟΥΣ
ΠΡΟΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι εξετάσεις του Στ΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 15 /11 και ώρα 08:00-10:00π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 16 /11 και ώρα 10:00πμ

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στο Αμφιθέατρο Α στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν στο γραφείο του Διευθυντή της Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Παιδιατρική Πτέρυγα, 4ος όροφος).

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα γίνεται από 1-14 Νοεμβρίου ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com και είναι απαραίτητη.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στη δήλωσή σας είναι: Ονοματεπώνυμό, ΑΕΜ και εάν είστε επί πτυχίο ή 6ετείς φοιτητές.

Από την Κλινική