Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Νοεμβρίου 2019

Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Νοεμβρίου 2019

Οι εξετάσεις των εκτοετών και επί πτυχίο φοιτητών της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

ΤΡΙΤΗ 12/11 γραπτά ώρα 13:00 – 15:00

ΠΕΜΠΤΗ 14/11 προφορικά ώρα 09:00 πμ

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στο Αμφιθέατρο Α΄ στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν στο γραφείο του Διευθυντή της Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Παιδιατρική Πτέρυγα, 4ος όροφος).

Η εγγραφή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη.