Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Ιουλίου 2022

Οι εξετάσεις του Στ΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

 ΠΕΜΠΤΗ    14/7       γραπτά               ώρα        09:00-12:00

TΡΙΤΗ          19/7      προφορικά          ώρα       09:00πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ     20/7      προφορικά         ώρα       09:00πμ

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στα Αμφιθέατρα Α και Β στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν στο γραφείο του Διευθυντή της Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Παιδιατρική Πτέρυγα, 4ος όροφος).

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα γίνεται από 1 Ιουλίου έως 12 Ιουλίου ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com και είναι απαραίτητη.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στη δήλωσή σας είναι: Ονοματεπώνυμό, ΑΕΜ, και για τις εξετάσεις ποιου έτος επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή.