Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020

Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2020

Οι εξετάσεις των εκτοετών και επί πτυχίο φοιτητών της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

Παρασκευή 14/02 γραπτά ώρα 11:00 – 13:00

Δευτέρα 17/02 προφορικά ώρα 08:30 πμ

Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στο Αμφιθέατρο Α΄ στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.

Οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν στο γραφείο του Διευθυντή της Κλινικής (Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Παιδιατρική Πτέρυγα, 4ος όροφος).

Η εγγραφή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη.

Η εγγραφή στις εξετάσεις μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com

Από την Κλινική