Σεμινάριο Βιολογίας & Ιατρικής -Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη διοργανώνει σεμινάριο για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές της Βιολογίας και της Ιατρικής τον Σεπτέμβριο του 2011 στην Βραυρώνα Αττικής. Πληροφορίες παρέχονται στο site: www.bodosaki.gr