Προσυνεδριακό Σεμινάριο 1ου Πανελλήνιου Παιδοπνευμονολογικού Συνεδρίου

Δείτε εδώ τις παρουσιάσεις του προσυνεδριακού σεμιναρίου που έγινε την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2010 για κλειστό  αριθμό συνέδρων

Σπιρομέτρηση

Ροομέτρηση

Αναπνευστική λειτουργία σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας 1

Αναπνευστική λειτουργία σε βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας 2

Εκπνεόμενο ΝΟ

Έλεγχος βρογχικής υπεραντιδραστικότητας

Δοκιμασίες κόπωσης -καρδιοαναπνευστικής αντοχής 1

Δοκιμασίες κόπωσης -καρδιοαναπνευστικής αντοχής 2

Μελετη ύπνου 1

Μελετη ύπνου 2

Κατευθυντήριες οδηγίες λοιμώξεων αναπνευστικού