ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΩΡΕΑΣ Pampers – «ΠΑΙΔΙ & ΥΓΕΙΑ» – ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2022 – 2024

Η εταιρία ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ, που διαθέτει στην Ελλάδα μεταξύ άλλων τα προϊόντα βρεφικής φροντίδας Pampers προκηρύσσει τη δωρεά «ΠΑΙΔΙ & ΥΓΕΙΑ». Η δωρεά έχει σκοπό την ενθάρρυνση και ενδυνάμωση της επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της Παιδιατρικής. Η προκήρυξη απευθύνεται σε κάθε Παιδίατρο ή ειδικευόμενο, ο οποίος διατηρεί ενδιαφέρον για την έρευνα. Στην περίπτωση μελών των Παιδιατρικών Κλινικών των Πανεπιστημίων της χώρας οι υποψήφιοι μπορούν να κατέχουν μέχρι και το βαθμό του Επίκουρου Καθηγητή.

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η επιλογή του υποψηφίου ή της ομάδας γίνεται από τριμελή Επιτροπή Καθηγητών-Διευθυντών από τις Πανεπιστημιακές Κλινικές Παιδιατρικής της χώρας, η θητεία της οποίας είναι διάρκειας δύο ετών.

ΥΨΟΣ ΔΩΡΕΑΣ

Η δωρεά ανέρχεται σε 20.000€ για τον επιλεγμένο κατά την απόλυτη κρίση της Επιτροπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με την ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ και την κα Άννα Καρλατήρα (τηλ: 210-8764108, email: karlatira.a@pg.com) ώστε να λάβουν τον πλήρη κανονισμό της δωρεάς και να ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή. Η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων γίνεται έως και την 8η Απριλίου 2022.

Η δωρεά «ΠΑΙΔΙ & ΥΓΕΙΑ» για την περίοδο 2020-22 απονέμεται στην εργασία με τίτλο:
«Αξιολόγηση μεταγραφών του ξενιστή για τη διάκριση μεταξύ βακτηριακών και ιογενών λοιμώξεων σε παιδιά με πυρετό».
με κύρια ερευνήτρια την κα. Ειρ. Ελευθερίου