Προκήρυξη χορηγίας “Παιδί &Υγεία” για παιδιατρική έρευνα. Περίοδος 2011-2012

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη της χορηγίας, πατήστε εδώ.