Πρόγραμμα εκπαίδευσης πεμπτοετών φοιτητητών 2012

Για να δείτε το πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδα Α πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα εκπαίδευσης ομάδα Β, πατήστε εδώ.