Πρακτικά Σεμιναρίων Παιδιατρικών Λοιμώξεων

Πρακτικά 1ου Σεμιναρίου Παιδιατρικών Λοιμώξεων, 1998

 1. Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
 2. Λοιμώξεις νεογνού-Ανοσοπαρέμβαση στη νεογνική σηψαιμία
 3. Λοιμώξεις σε παιδιά με μεταμόσχευση
 4. Λοιμώξεις σε ουδετεροπενικούς παιδιατρικούς ασθενείς με καρκίνο
 5. Παιδιατρικό AIDS 1997 και συγγενείς ανοσοανεπάρκειες
 6. Γενετική και Λοιμώξεις
 7. Λοιμώξεις από χλαμύδια και μυκόπλασμα της πνευμονίας
 8. Επιδημιολογία της οξείας γαστρεντερίτιδας στη Βόρειο Ελλάδα
 9. Εμβόλια: Πρακτικές κατευθύνσεις
 10. Κοινωνική διάσταση των Λοιμώξεων

Πρακτικά 2ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 1999

 1. Μικροβιακή αντοχή
 2. Μυκητιάσεις στα νεογνά
 3. Μυκητιασικές Λοιμώξεις σε ασθενείς με νεοπλασίες
 4. Advances in treatment of invasive fungal infections in children
 5. Υποτροπιάζουσες Λοιμώξεις στα παιδιά
 6. Ηπατίτιδες : Παρόν και μέλλον
 7. Πνευμονιοκοκκικές Λοιμώξεις
 8. Η Φυματίωση σήμερα
 9. Το παιδί και η φυματίωση στην Ελλάδα του 2000
 10. Εμβόλια-1999

Πρακτικά 3ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2000

 1. Εισαγωγή στην παρασιτολογία
 2. Εντερικά παράσιτα
 3. Συστηματικές παρασιτώσεις : ελονοσία, τοξοπλάσμωση, λεϊσμανίαση
 4. Η προφύλαξη από τα παρασιτικά νοσήματα
 5. Εμβόλια – τρέχοντα δεδομένα
 6. TOWARDS LESS COSTLY AND SIMPLIFIED ANTIMICROBIC TREATMENT OF CHILDREN
 7. Προς μια πιο φθηνή και πιο απλοποιημένη αντιμικροβιακή θεραπεία στα παιδιά
 8. Οξεία φαρυγγοαμυγδαλίτιδα, θεραπευτικές κατευθύνσεις
 9. Ωτίτιδα-παραρρινοκολπίτιδα, θεραπευτικές κατευθύνσεις : Η Παιδιατρική άποψη
 10. Ωτίτιδα-παραρρινοκολπίτιδα, θεραπευτικές κατευθύνσεις : Η ΩΡΛ άποψη
 11. Λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού στα παιδιά

Πρακτικά 4ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2001

 1. Εγκεφαλίτιδες
 2. Ασηπτη μηνιγγίτιδα
 3. Μικροβιακή μηνιγγίτιδα : αιτιολογία, παθογένεια
 4. Μικροβιακή μηνιγγίτιδα : επιδημιολογικά και κλινικά δεδομένα
 5. Μικροβιακή μηνιγγίτιδα : εργαστηριακή διάγνωση
 6. Μικροβιακή μηνιγγίτιδα : θεραπευτική προσέγγιση του παιδιού με βακτηριακή μηνιγγίτιδα
 7. Μικροβιακή μηνιγγίτιδα : προφύλαξη
 8. Νεογνική μηνιγγίτιδα
 9. Φυματίωση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
 10. Μυκητιασικές και παρασιτικές λοιμώξεις ΚΝΣ
 11. Λοιμώξεις παρουσία SHUNT στο ΚΝΣ
 12. Νεότερα χημειοθεραπευτικά (αντιβιοτικά/αντι-ιικά)

Πρακτικά 5ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2002

 1. Λοιμώξεις Γαστρεντερικού Συστήματος

Πρακτικά 6ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2003

 1. Αρχές Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας

Πρακτικά 7ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2004

 1. Λοιμώξεις Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Πρακτικά 8ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2005

 1. Λοιμώξεις σχετιζόμενες με το Καρδιαγγειακό Σύστημα

Πρακτικά 9ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2006

 1. Λοιμώξεις μυοσκελετικού συστήματος και μαλακών μορίων

Πρακτικά 10ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2007

 1. Λοιμώξεις: Εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας

Πρακτικά 11ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2008

 1. Λοιμώξεις εγκύου-εμβρύου-νεογέννητου

Πρακτικά 12ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2009

 1. Οριζόντια μετάδοση Λοιμώξεων-Επιδημιολογία και πρόληψη

Πρακτικά 13ου Σεμιναρίου Παιδιαρικών Λοιμώξεων, 2010

 1. Λοιμώξεις αναπνευστικού 2010