Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Παιδιατρικών Κλινικών – Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020

ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση
Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Παιδιατρικών Κλινικών
Περίοδος: Σεπτέμβριος 2019 – Ιούνιος 2020
Τόπος: Αμφιθέατρο «Π. Μεταξάς» Τρίτη 13:00-14:00

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το πρόγραμμα των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Α΄ και  Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έχει καθιερωθεί στον παιδιατρικό χώρο για την   παροχή γνώσεως, ανταλλαγής απόψεων σε παιδιατρικά θέματα και συζήτησης ως προς την προσέγγιση   και αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών τα οποία προκύπτουν στις Παιδιατρικές Κλινικές.

Το πρόγραμμα της δέκατης τρίτης χρονιάς καταρτίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και περιλαμβάνει:

  • Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα από προσκεκλημένους ομιλητές σε σύγχρονα παιδιατρικά θέματα
  • Συζήτηση δυσεπίλυτων παιδιατρικών προβλημάτων με τη συμμετοχή πολλών άλλων ειδικοτήτων. (Grand Round και Κλινικοακτινολογικές Συναντήσεις).

Τα μαθήματα γίνονται κάθε Τρίτη 13.00 – 14.00 στο αμφιθέατρο: «Πάνος Μεταξάς» του κτιρίου Δ΄ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σας προσκαλούμε σε ενεργό και δημιουργική συμμετοχή.

Με εκτίμηση

Οι Διευθυντές της

    Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής              Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής

      Δ. Ζαφειρίου                                    Εμ. Ροηλίδης