Παρουσιάσεις ομιλητών για παιδιατρικές λοιμώξεις

Για παρουσίαση Μίχου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Schmitt πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Αλικάκου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Ανταχόπουλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Ιωσηφίδη πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Καβαλιώτη πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Καλδιτζόγλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Καρανταγλή πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Κολιού πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Μιχαηλίδου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Τσιάτσιου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Παπαδημητρίου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Παπαευαγγέλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Παυλοπούλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Πυρπασοπούλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση Σπουλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Συρογιαννόπουλου πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Τρίμη πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Τσολιά πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Φαρμάκη πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Ροηλίδη πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Κανακούδη πατήστε εδώ

Για παρουσίαση  Βερνίκου πατήστε εδώ