Παιδονεφρολογική Μονάδα

To Παιδονεφρολογικό Τμήμα της Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ιδρύθηκε από τον Αν. Καθηγητή κ. Ι. Σωτηρίου το 1987 και από τον Σεπτέμβριο του 2004 λειτουργεί με την εποπτεία και την ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας κ. Κων/νου Κολλιού.

Στην Κλινική νοσηλεύονται παιδιά στα οποία γίνεται  διάγνωση και θεραπεία μεγάλου αριθμού παιδιών με οξέα και χρόνια νεφρικά προβλήματα.

Το φάσμα των νόσων των παιδιών που νοσηλεύεται στην Κλινική ή παρακολουθούνται στο Τακτικό Ειδικό Νεφρολογικό  Ιατρείο, είναι ευρύ και καλύπτει όλη την κλινική νεφρολογία, περιλαμβανομένης και της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Επίσης στο Παιδονεφρολογικό Τμήμα γίνονται βιοψίες νεφρού.

Το τακτικό ειδικό εξωτερικό ιατρείο γίνεται κάθε Πέμπτη, ώρα 9:30-11:00 από  τον Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Νεφρολογίας Κων/νο Κολλιό. Τα κύρια προβλήματα των παιδιών που εξετάζονται είναι: ουρολοιμώξεις, Κυστεοουτητηρική παλινδρόμηση και άλλες ανατομικές ανωμαλίες του ουροποιητικού, Σπειραματονεφρίτιδες, Νεφρωσικό σύνδρομο, Υπέρταση, Νυκτερινή ενούρηση, Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ως το προτελικό στάδιο,  Νεφρολιθίαση, Μεταβολικές νόσοι  του νεφρού, Νόσοι του νεφρικού σωληναρίου κ.ά.

Υποστηρίζεται από την συνεργασία με το Παιδονεφρολογικό Εργαστήριο της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, την Παιδοχειρουργική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και τη Μονάδα Ουροδυναμικού Ελέγχου του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης.

Για τα παιδιά με οξεία νεφρική ανεπάρκεια υπάρχει η δυνατότητα περιτοναϊκής κάθαρσης και αιμοκάθαρση σε συνεργασία με την Νεφρολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Επίσης υπάρχουν όταν υπάρχουν ενδείξεις, γίνονται νεφρικές βιοψίες.

Η Υπομονάδα έχει αναπτύξει ειδικό κλινικό /ή και ερευνητικό ενδιαφέρον και συνεργασίες στα παρακάτω θέματα:

–       Πειραματικές μελέτες σε ουρολοιμώξειςγια την διερεύνηση των μηχανισμών  της νεφρικής βλάβης. Συνεργασία με τον Καθηγητή της Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής κ. Ροηλίδη.

–       Κληρονομικές νόσοι του νεφρού και νόσοι του νεφρικού σωληναρίου. Γίνεται έλεγχος και παρακολούθηση παιδιών   από διάφορα μέρη της Ελλάδος με σύνδρομο Bartter,  Σύνδρομο Fanconi-Kυστίνωση, Κυστινουρία,  Κληρονομικές Ραχίτιδες, Συγγενή υπεροξαλουρία κ.λ.π..  Η διαγνωστική διερεύνηση  γίνεται με την συνεργασία της Καθηγήτριας της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής κας Περσεφόνης Αυγουστίδου Σαββοπούλου.

–       Γενετική μελέτη των συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού στα παιδιά, με την ανίχνευση πολυμορφισμών και μεταλλάξεων σε γονίδια. Αποτελεί μελέτη που άρχισε και συνεχίζεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,  στο διάστημα που ο κ. Κολλιός  ήταν Λέκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Επίσης έχουν δημοσιευθεί σε ξένα περιοδικά 6 εργασίες.

 

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 892482ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΤΩΝ  ΠΑΙΔΟΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

Σε συνεργασία με το αντίστοιχο Νεφρολογικό της  Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής γίνονται τα εξής:

  • Καθημερινή συζήτηση και   ανταλλαγή απόψεων σε δύσκολες περιπτώσεις νεφρολογικών ασθενών των δυο κλινικών
  • Τακτικές συναντήσεις στις οποίες γίνεται  συζήτηση επί της τρέχουσας βιβλιογραφίας σε σύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά  πρωτόκολλα σε νεφρικές νόσους των παιδιών
  • Επίσκεψη σε μεταμοσχευμένα παιδιά της Κλινικής των ΜεταμοσχεύσεωνΟΞΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ – ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
    Για τα παιδιά με οξεία νεφρική ανεπάρκεια υπάρχει η δυνατότητα περιτοναϊκής κάθαρσης. Αν και η επιλογή της περιτοναϊκής κάθαρσης ως μεθόδου αντιμετώπισης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας στα παιδιά είναι η πλέον αποδεκτή, σε ειδικές περιπτώσεις  χρειάζεται αντιμετώπιση με αιμοκάθαρση. Δυστυχώς η δυνατότητα αντιμετώπισης με αιμοκάθαρση  σε παιδιά με οξεία ή χρόνια νεφρική ανεπάρκεια δεν υπάρχει προς το παρόν μέσα στα πλαίσια  των Παιδιατρικών  Κλινικών του Νοσοκομείου μας, επειδή δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος και η υλικοτεχνική υποδομή. Παρ’ όλα αυτά, στα πλαίσια της συνεργασίας με την Μονάδα  Τεχνητού Νεφρού ενηλίκων,  συζητείται να υπάρξει η δυνατότητα δημιουργίας Παιδιατρικής Μονάδας Αιμοκάθαρσης σε ειδικό  χώρο εντός της  Μονάδας Τεχνητού Νεφρού.  Ο κ. Κολλιός έχει ειδικά εκπαιδευτεί σε θέματα παιδιατρικής αιμοκάθαρσης.

    ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το  Παιδονεφολογικό Τμήμα της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής έχει   αναπτύξει ειδικό  κλινικό /ή  και ερευνητικό ενδιαφέρον και συνεργασίες στα παρακάτω θέματα:

  • Πειραματικές μελέτες σε ουρολοιμώξεις για την διερεύνηση των μηχανισμών  της νεφρικής βλάβης. Συνεργασία με τον Καθηγητή της Γ’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής κ. Ροηλίδη
  • Κληρομομικές νόσοι του νεφρού και νόσοι του νεφρικού σωληναρίου. Γίνεται έλεγχος και παρακολούθηση παιδιών   από διάφορα μέρη της Ελλάδος με σύνδρομο Bartter,  Σύνδρομο Fanconi-Kυστίνωση, Κυστινουρία,  Κληρονομικές Ραχίτιδες, Συγγενή υπεροξαλουρία κ.λ.π..  Η διαγνωστική διερεύνηση  γίνεται με την συνεργασία της Αναπληρώτριας  Καθηγήτριας της Α’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής κας Περσεφόνης Αυγουστίδου Σαββοπούλου
  • Γενετική μελέτη των συγγενών ανωμαλιών του ουροποιητικού στα παιδιά, με την ανίχνευση πολυμορφισμών και μεταλλάξεων σε γονίδια, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.