Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων

Διημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων

9-10 Δεκεμβρίου 2022

Ξενοδοχείο Porto Palace – Θεσσαλονίκη