ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2012

1ST ANN_front

1ST ANNOUNCEMENT1

Αγαπητοί συνάδελφοι , πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα από τις ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2012 θα αναρτηθεί σύντομα στις ιστοσελίδες του συνεδρίου