Παιδιατρικές Ημέρες 2022

Παιδιατρικές Ημέρες 2022
«Η δυναμική της Νεφρολογίας και Παιδιατρική Πράξη»

30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2022
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη