Παιδιατρικές Ημέρες 2019: Λοιμώξεις

Παιδιατρικές Ημέρες 2019: Λοιμώξεις

Παιδιατρικές Ημέρες 2019: Λοιμώξεις
20 – 21 Σεπτεμβρίου 2019
Ολυμπιακό Μουσείο, Θεσσαλονίκη

Επιστημονικό Πρόγραμμα