Ομάδα Α – Θάλαμοι – Αμφιθέατρο – 2020

Δείτε τη λίστα με τα μέλη της Ομάδας A εδώ

Δείτε το Πρόγραμμα μαθημάτων – Αμφιθέατρο Ομάδας A εδώ

Δείτε το Πρόγραμμα μαθημάτων – Θάλαμοι Ομάδας A εδώ

Εξωτερικά Ιατρεία Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής εδώ