Ο παιδικός σταθμός Λαγυνών στηρίζει τη Γ’ Παιδιατρική Κλινική!

Μας έδωσαν πολλή χαρά το προσωπικό και οι γονείς του παιδικού σταθμού Λαγυνών, που ήρθαν το Πάσχα (28.04.2011) και μοίρασαν δώρα στους μικρούς ασθενείς της Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής. Η διοίκηση του παιδικού σταθμού ζήτησε να έχει συνεργασία με την κλινική μας σε επίπεδο βοηθητικό (παροχή ειδών ρουχισμού σε φτωχά παιδιά) καθώς και συμμετοχή στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα της κλινικής τις απογευματινές ώρες. Ευχαριστούμε πολύ για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των γονέων του παιδικού σταθμού Λαγυνών προς τα νοσηλευόμενα παιδιά της κλινικής μας.