Ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους νέους του Α’ Γυμνασίου της Αθήνας, 7 Οκτωβρίου 1838