Νεογνολογική Μονάδα

Δημιουργήθηκε το 1990 από τον Καθηγητή Ιωάννη Τσιούρη. Η Μονάδα είναι πλήρως εξοπλισμένη  για την αντιμετώπιση και παρακολούθηση νεογνών με ποικίλες παθήσεις, εκτός των περιπτώσεων που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονες θερμοκοιτίδες, συσκευές φωτοθεραπείας, φωτόμετρα, οξυγονόμετρα, monitors, χολερυθρινόμετρα.

Με τη Μονάδα είναι συνδεδεμένο και το τακτικό εξωτερικό ιατρείο που γίνεται κάθε Δευτέρα για νεογνά και παιδιά με αιματολογικά προβλήματα.

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος γίνεται έλεγχος αιματολογικών προβλημάτων όπως λευκοπενία, θρομβωτικές καταστάσεις, αναιμίες-θρομβοπενίες, έλεγχος ικτέρου νεογνών και νευροαναπτυξιακός έλεγχος τους, σε συνεργασία με την Αναπτυξιολογική και Νευρολογική Μονάδα της Κλινικής. Επίσης εκτελούνται μυελογραφήματα οστού και οστεομυελικές βιοψίες.

Η Υπομονάδα λειτουργεί με την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ι. Τσιούρη και της Αναπληρώτριας Διευθύντριας ΕΣΥ κ. Ε. Καρατζά. Στην Υπομονάδα των Νεογνών υπάρχουν ειδικές νοσηλεύτριες για την παρακολούθηση, νοσηλεία και περιποίηση των νεογνών. Από την Υπομονάδα ανακοινώθηκαν και δημοσιεύθηκαν σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά την τελευταία πενταετία πληθώρα επιστημονικών εργασιών και 5 διδακτορικές διατριβές.