Νέα Γρίππη

Διαχείριση Παιδιατρικών Περιστατικών Νέας Γρίπης στα ΕΙ

1. Παιδί με διαγνωσμένη λοίμωξη από Η1Ν1(1) και πυρετό αλλά καλή γενική κατάσταση

1Α. Χωρίς υποκείμενο χρόνιο νόσημα(2) και > 2ετών

Εφόσον κατά την κλινική εξέταση δεν προκύψουν ευρήματα που δικαιολογούν εισαγωγή, δίνονται οδηγίες για αντιμετώπιση στο σπίτι και επανεξέταση σε πιθανή επιδείνωση(3). Δεν δίνουμε αντιϊική θεραπεία(4). Παραμονή στο σπίτι για 7 ημέρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Σύσταση για αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

1Β. Με υποκείμενο χρόνιο νόσημα

Όπως στην περίπτωση 1Α, με τη διαφορά ότι εδώ μπορεί να χορηγηθεί αντιϊική θεραπεία (οσελταμιβίρη ή ζαναμιβίρη(5)) κατ’ εκτίμηση του εφημερεύοντος ειδικού παιδιάτρου.

1Γ. Χωρίς υποκείμενο χρόνιο νόσημα και < 2ετών

Όπως στην περίπτωση 1 Β{5).

2. Παιδί με συμπτώματα γρίπης (πιθανή λοίμωξη από Η1Ν1) και καλή γενική κατάσταση

2Α. Χωρίς υποκείμενο χρόνιο νόσημα

Όπως στην περίπτωση 1Α.

2Β. Με υποκείμενο χρόνιο νόσημα

Όπως στην περίπτωση 1 Β.

3. Παιδί με διαγνωσμένη λοίμωξη από Η1Ν1 και βαριά κλινική κατάσταση(3)

Εισαγωγή στο νοσοκομείο και άμεση έναρξη αντιμικροβιακής και αντιϊικής θεραπείας (οσελταμιβίρης ή ζαναμιβίρης)

4. Παιδί με πιθανή λοίμωξη από Η1Ν1 και βαριά κλινική κατάσταση

Εισαγωγή στο νοσοκομείο και άμεση έναρξη αντιμικροβιακής και αντιϊικής θεραπείας (οσελταμιβίρης ή ζαναμιβίρης). Λήψη δείγματος για έλεγχο λοίμωξης από Η1Ν1.

 

5. Ασυμπτωματικό παιδί που ήρθε σε επαφή με άτομο που νόσησε από τον ιόΗ1Ν1

5Α. Χωρίς υποκείμενο χρόνιο νόσημα

Παρακολούθηση στο σπίτι. Δεν συνιστάται προφυλακτική αγωγή. Αν νοσήσει και παραμείνει σε καλή γενική κατάσταση, θα αντιμετωπιστεί όπως στην περίπτωση 2Α, ενώ αν επιδεινωθεί, όπως στην περίπτωση 4.

5Β. Με υποκείμενο χρόνιο νόσημα

Παρακολούθηση στο σπίτι, και εφόσον το παιδί εμφανίσει συμπτώματα συνιστάται άμεση έναρξη αντιϊικής θεραπείας παράλληλα με τη λήψη δείγματος για επιβεβαίωση της διάγνωσης (χωρίς να περιμένουμε το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου).

Εναλλακτικά, για ορισμένα παιδιά με χρόνιο νόσημα μπορεί αντί της παρακολούθησης να αποφασιστεί η χορήγηση προφυλακτικής αντιϊικής αγωγής, κατ’ εκτίμηση του εφημερεύοντος ειδικού παιδιάτρου.

 

Διευκρινιστικές σημειώσεις

 

(1) Διαγνωστικές μέθοδοι για τη νέα γρίπη (rapid tests, PCR): Στην παρούσα χρονική περίοδο θετικό αποτέλεσμα για γρίπη τύπου Α, με κάποια από τις ταχείες μεθόδους, είναι διαγνωστικό για τη νέα γρίπη Η1Ν1. Όμως το αρνητικό rapid tests δεν αποκλείει λοίμωξη από Η1Ν1. Για παιδιά με γριπώδη συνδρομή που χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκομείο συνιστάται να στέλνεται δείγμα στο Εργ. Μικροβιολογίας του ΑΠΘ για ΡCR.

(2) Παιδιά με χρόνια νοσήματα ευπαθή στη γρίπη Η1Ν1:

• Παιδιά με νευρομυϊκά νοσήματα (παιδιά σε ιδρύματα με κινητικά προβλήματα -παιδιά ειδικών σχολείων).

• Παιδιά με χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού:

i) Ινοκυστική νόσος

ii) Χρόνια πνευμονοπάθεια (βρογχοπνευμονική δυσπλασία)

iii) Άσθμα (κορτιζονοεξαρτώμενο, με χρόνια προφυλακτική αγωγή)

• Καρδιοπάθειες

• Παιδιά με κακοήθειες αιμοποιητικού, συμπαγείς όγκους

• Παιδιά με μεταμόσχευση μυελού και άλλων οργάνων

• Παιδιά με ανοσοανεπάρκεια και ΗIV

• Παιδιά σε θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή άλλα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα

• Ρευματολογικά – Κολλαγονώσεις

• Παιδιά με χρόνια νοσήματα (πεπτικού, νεφρών, ήπατος )

• Παιδιά με διαβήτη ή άλλο μεταβολικό νόσημα συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης παχυσαρκίας

• Παιδιά – έφηβοι με αιμοσφαιρινοπάθειες

• Παιδιά σε αγωγή με ασπιρίνη

(3) Βαριά κλινική εικόνα

•Αναπνευστική δυσχέρεια

•Ακτινολογική εικόνα πνευμονίας

•Αφυδάτωση

•Διαταραχή του επιπέδου συνείδησης

•Επηρεασμένη γενική κατάσταση

(4) Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν μόνο τη χορήγηση αντιϊικής αγωγής. Σε αρκετά από αυτά τα σενάρια θα πρέπει να χορηγηθεί και αντιμικροβιακή αγωγή εμπειρικά εφόσον υπάρχουν οι κλινικές ενδείξεις

(5) Η ζαναμιβίρη δεν χορηγείται σε παιδιά <7 ετών ή σε εκείνα με άσθμα.

 

Το παρόν συντάχθηκε από την Μονάδα Λοιμώξεων & την Παιδοπνευμονολογική Μονάδα και μπορεί να αναθεωρηθεί.

Επιστημονική Επιμέλεια Φυλλαδίου: Χ. Ανταχόπουλος

e-mail: bantacho@yahoo.gr

Τηλέφωνο: 2310-892446