Μετεκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Δευτέρα (13.00-14.00): Βιβλιογραφική ενημέρωση: ενημέρωση επί θεμάτων παιδιατρικών στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία
Βρίσκονται απαραιτήτως παρόντα όλα τα μέλη της Κλινικής
Ενημέρωση για την πρόοδο των Διατριβών της Κλινικής ανά 6μηνο (1-10 και 1-3) με παρουσία του μόνιμου προσωπικού της Κλινικής

Τρίτη (13.00-14.00): Μεταπτυχιακό μάθημα από ειδικό της Κλινικής ή από μετακαλούμενους ειδικούς.

Τετάρτη (13.00-14.00): Μαθήματα των ειδικευομένων. Στο πρόγραμμα καλύπτονται όλα τα κεφάλαια και γνωστικά αντικείμενα της Παιδιατρικής, με επιλεγμένα θέματα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών, ώστε να τα παρακολουθεί η πλειονότητα των ειδικευομένων που ασκείται στην Κλινική . Τα μαθήματα γίνονται από ειδικούς με εξειδίκευση / ιδιαίτερη ενασχόληση στα επιμέρους αυτά γνωστικά αντικείμενα. Τα μαθήματα οργανώνονται σε ενότητες ανάλογα με το αντικείμενο (πχ Παιδιατρική Νεφρολογία, Ενδοκρινολογία, κλπ), στο τέλος των οποίων οι ειδικευόμενοι δίνουν εξετάσεις.
Πέμπτη (13.00-14.00): Ημέρα ελεύθερη για συμπληρωματικές εκδηλώσεις / μαθήματα / εξετάσεις

Παρασκευή (13.00-14.00): Συζήτηση ενδιαφερόντων περιστατικών όπου γίνεται ευρεία συζήτηση με αναφορές στη σχετικά πρόσφατη βιβλιογραφία και τις διαφοροποήσεις του ελέγχου του περιστατικού. Ευρίσκεται υποχρεωτικά παρόν όλο το προσωπικό της Κλινικής και οι φοιτητές.