Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής

• Παρασκευή 28  – Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012

• Ολυμπιακό Μουσείο Αθλητισμού, Θεσσαλονίκη
*Το ολοήμερο σεμινάριο της Παρασκευής 28/9 θα διεξαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, Κωνσταντινουπόλεως 49, Γ΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Παιδιατρικό κτίριο και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Περιφερειακή Οδός, Νέα Ευκαρπία, Δ΄Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.