ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤ΄ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤ΄ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Οι εξετάσεις των Στ και επί πτυχίο φοιτητών θα γίνουν:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ     08:00-10:00 γραπτά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ              13:00 προφορικά