ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΕΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010. ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ