Εξετάσεις εκτοετών φοιτητών. Σεπτέμβριος 2011

Για  να δείτε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα θέματα των εξετάσεων της ομάδας Α, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα θέματα των εξετάσεων της ομάδας Β, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων, πατήστε εδώ.