Εξειδίκευση παιδιάτρων στη Λοιμωξιολογία

Με την Υπουργική Απόφαση Υ7α/ΓΠ/οικ 41885 ημερ 8/4/2010 η Γ’ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης άρχισε να χορηγεί πλήρη χρόνο εξειδίκευσης των ιατρών στην λοιμωξιολογία. Υποψήφιοι για εξειδίκευση είναι ιατροί που έχουν ειδικότητα Παιδιατρική και είναι είτε ιατροί του ΕΣΥ (2 θέσεις) είτε άμισθοι (2 θέσεις). Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, πατήστε εδώ.