Εξαβδόμαδα εκπαίδευσης εκτοετών φοιτητών, 2014-2015

Πληροφορίες για το 2ο εξαβδόμαδο εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε εδώ

Πληροφορίες για τα μαθήματα αμφιθεάτρου του 2ου εξαβδόμαδου εκπαίδευσης,
μπορείτε να βρείτε εδώ