Εξαβδόμαδα εκπαίδευσης εκτοετών φοιτητών, 2011-2012

Πληροφορίες για το 1ο εξαβδόμαδο εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το 2ο εξαβδόμαδο εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το 3ο εξαβδόμαδο εκπαίδευσης, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το 5ο εξαβδόμαδο εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το 6ο εξαβδόμαδο εκαπίδευσης μπορείτε να βρείτε εδώ.