Εξαβδόμαδα εκπαίδευσης εκτοετών φοιτητών, 2010-2011

Πληροφορίες για το 6ο εξαβδόμαδο, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για το 5ο εξαβδόμαδο, μπορείτε να βρείτε εδώ.