Επιτροπές Συνεδρίου

Επιστημονική Επιτροπή : Οργανωτική Επιτροπή :
Επίτιμος Πρόεδρος
Χρούσος Γεώργιος

Πρόεδροι
Παπαδοπούλου Μαρία
Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα

Μέλη
Γκρέκα-Σπηλιώτη Βασιλική
Κανακά-Gantenbein Χριστίνα
Κώστα Κωνσταντίνα
Μανιαδάκη Ηλιάνα
Παπαγιάννη Μαρία
Παπαδημητρίου Αναστάσιος
Ρούσσο Ισραελ
Στυλιανού Χαρίλαος
Τριανταφύλλου Παναγιώτα
Τσιρουκίδου Κυριακή
Χαρμανδάρη Ευαγγελία
Χριστοφορίδης Αθανάσιος
Χρύσης Διονύσιος

Πρόεδροι
Τσανάκας Ιωάννης
Εμποριάδου Μαρία

Μέλη
Γαλλή-Τσινοπούλου Ασημίνα
Γκίζα Στυλιανή
Γκουτάκη Μυροφόρα
Καραμπατάκης Νικόλαος
Καρανταγλής Νικόλαος
Κυρβασίλης Φώτης
Κώστα Κωνσταντίνα
Νούτσου Βαρβάρα
Παπαγιάννη Μαρία
Παπαδοπούλου Μαρία
Στυλιανού Χαρίλαος
Τσιρουκίδου Κυριακή
Χαϊδοπούλου Κατερίνα
Χριστίδης Ιωάννης

 LOGO_copy