Επιτροπές Συνεδρίου 2014

Επιστημονική Επιτροπή : Οργανωτική Επιτροπή :
Επίτιμος Πρόεδρος
Τσανάκας Ιωάννης
Μέλη
Ανταχόπουλος Χαράλαμπος
Καρανταγλής Νικόλαος
Καρατζά Ελίζα
Καρδαράς Παναγιώτης
Κολλιός Κωνσταντίνος
Κοσμίδης Χρήστος
Κυρβασίλης Φώτιος
Μαυρουδή Αντιγόνη
Μιχαηλίδου Ελίζα
Ξυνιάς Ιωάννης
Ροηλίδης Εμμανουήλ
Τσιάτσιου Ολγα
Χαντιωτάκης Διονύσιος
Χατζηαγόρου Ελπίδα
Πρόεδροι
Καρδαράς Παναγιώτης
Μέλη
Καρανταγλής Νικόλαος
Καρατζά Ελίζα
Κυρβασίλης Φώτιος
Νούτσου Βαρβάρα
Ουραήλογλου Ολυμπιάς
Ροηλίδης Εμμανουήλ
Τσιρουκίδου Κυριακή
 LOGO_copy