Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Εξετάσεις ΣΤ ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Οι εξετάσεις του Στ΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 14:00 – 16:00

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα γίνεται 17 – 30 Αυγούστου ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com και είναι απαραίτητη.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στη δήλωσή σας είναι: Ονοματεπώνυμό, ΑΕΜ και για τις εξετάσεις ποιου έτος επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή.

Ο τρόπος εξέτασης θα σας ανακοινωθεί.