ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εμμανουήλ Ροηλίδης
Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας
Τηλ. 2310.892444
e-mail  roilides@med.auth.gr

Ειδικοί Ιατροί

Ιωάννης Τσανάκας
Καθηγητής Παιδιατρικής – Πνευμονολογίας
Τηλ : 2310.992982
Fax : 2310.992981
e-mail : tsanakas@med.auth.gr

Κωνσταντίνος Κολλιός
Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Νεφρολογίας
Τηλ. 2310.892482
e-mail  kkollios@auth.gr

Φώτης Κυρβασίλης
Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Πνευμονολογίας
Τηλ. 2310.892499
e-mail: fkirvas@otenet.gr

Χαράλαμπος Ανταχόπουλος
Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας
Tηλ. 2310.892446
e-mail : antachop@med.auth.gr

Αντιγόνη Μαυρουδή
Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας
Tηλ. 2310.892481
e-mail: antigonemavrudi@gmail.gr
ResearchGate

Ιωάννης Ξυνιάς
Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας
Τηλ. 2310.892481
e-mail : xinias@auth.gr
ReasearchGate

Eλπίδα Χατζηαγόρου
Λέκτορας Παιδιατρικής-Πνευμονολογίας
Tηλ. 2310.892436
e-mail : elpcon@otenet.gr