Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020

Εξετάσεις Ε ́ Έτους – Εξεταστική Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2020

Οι εξετάσεις του Ε΄ έτους της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ θα γίνουν ως εξής:

Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 13:00 – 15:00

Η εγγραφή στις εξετάσεις θα γίνεται από 10 – 30 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά στο e-mail: olyourail@hotmail.com και είναι απαραίτητη.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται στη δήλωσή σας είναι: Ονοματεπώνυμό, ΑΕΜ και για τις εξετάσεις ποιου έτος επιθυμείτε να κάνετε εγγραφή.

Ο τρόπος εξέτασης θα σας ανακοινωθεί.