Developmental Pediatrics Laboratory

Το Εργαστήριο στεγάζεται στο κτίριο Β του Ιπποκρατείου και περιλαμβάνει 1 τραπέζι συνεδριάσεων, 2 γραφεία, 1 εξεταστική κλίνη.

Εξοπλισμός: 1 computer, 1 scanner, 1 εκτυπωτής, 1 έγχρωμη τηλεόραση, 1 video, 1 DVD, 1 projector, 1 laptop, 1 οθόνη προβολής, αρχειοθήκη.

Ειδικός εξοπλισμός:

1) Τest Griffiths I και 1 test Griffiths II, test Brigace και άλλα tests

2) Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα για 2-5 φοιτητές γίνονται στον χώρο μας

3) Οι δραστηριότητες είναι ιατρικές, ιατροπαιδαγωγικές, ερευνητικές

4) Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Παιδιατρικής κ. Παναγιώτη Καρδαρά. Στελεχώνεται από την κ. Χάιδω Τσαρουχά, λογοθεραπεύτρια σε οργανική θέση, την κ. Ελισάβετ Γιαννοπούλου Ψυχολόγο, ως άμισθη Επιστημονική Συνεργάτιδα, την κ.Δώρα Δαούση φυσικοθεραπεύτρια ως άμισθη επιστημονική συνεργάτιδα και τον κ. Χουρδάκη Μιχαήλ ιατρο-διατροφολόγο ως σύμβουλο.

 


 

Υπάρχει στενή συνεργασία με την Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής, στο Κέντρο «Απόστολος Φωκάς» και τους Παιδονευρολόγους κ.κ. Ζαφειρίου Δ. και Κοντόπουλο Ε. όπως επίσης και με την έδρα «Αθλησης και διατροφής» του ΤΕΦΑΑ (Διευθύντρια η κ. Αννα Τσιλιγκίρογλου-Φαχαντίδου) και το ΚΕΠΑ (πρόληψη παιδικού ατυχήματος, στην Αθήνα). Σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό του Νοσοκομείου λειτουργεί Ιατρείο Υπομονάδας Κοινωνικής Ιατρικής.

Υπεύθυνος της Υπομονάδας είναι το μέλος ΔΕΠ ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Καρδαράς, ελέγχει τα νοσηλευόμενα παιδιά της Κλινικής. Εκτιμά αναπτυξιολογικά τα παιδιά κάθε Τρίτη, στο Ειδικό Αναπτυξιολογικό Ιατρείο και σε καθημερινή βάση γίνεται εκτίμηση των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από τον ίδιο, την λογοθεραπεύτρια και την παιδοψυχολόγο (το Εργαστήριο δέχεται παιδιά με ραντεβού).

Η εγκατάσταση του Ιατρείου σε χώρους που παραχώρησε το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, έδωσε την ευκαιρία να δημιουργηθεί Ιατρείο για τον έλεγχο των Μαθησιακών Δυσκολιών και τη διερεύνηση των αιτίων τους (οργανικών, ψυχολογικών κ.α.), όπως προαναφέρθηκε.

Το Ιατρείο λειτουργεί επί καθημερινής βάσεως και αντιμετωπίζει περιστατικά από όλη την Ελλάδα. Στο ειδικό αυτό ιατρείο εξετάζονται παιδιά με ειδικά προβλήματα και ανάγκες όπως: Μαθησιακές δυσκολίες – Σχολική άρνηση, Νοητική υστέρηση, Ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία κλπ), Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας, Διάσπαση της προσοχής με υπερκινητικότητα ή χωρίς, Αδεξιότητα, Αισθητηριακές διαταραχές που επηρεάζουν την ψυχοκινητική εξέλιξη, Καθυστέρηση στην ανάπτυξη, Διαταραχές της συμπεριφοράς (δευτεροπαθής ενούρηση, εγκόπριση, διαταραχές στον ύπνο, προβλήματα σίτισης, νευρικές κρίσεις, κλπ), Εγκεφαλική παράλυση και άλλες κινητικές αναπηρίες.


 

Στο ιατρείο γίνονται ανιχνευτικές δοκιμασίες, ποιοτικές όπως το Denver test, αλλά και ποσοτικές όπως:

§ η δοκιμασία Griffiths Ι και ΙΙ,

§ η νευροαναπτυξιακή εξέταση κατά Levine,

§ η ανίχνευση και εκτίμηση αναπτυξιακών διαταραχών με το σύστημα Brigance από την  βρεφική ως και την σχολική ηλικία,

§ το test της Goodenough (ζωγράφισε έναν άνθρωπο) και τo Boston naming test (για τον έλεγχο της γλωσσικής εξέλιξης).

Γίνεται επίσης εκτίμηση της κινητικότητας:

§ σε νεογνά και νήπια μέχρι 18 μηνών με την δοκιμασία Alberta,

§ έλεγχος της κινητικής εξέλιξης σε νήπια με τη δοκιμασία TIME (Toddler and infant motor evaluation),

§ εκτίμηση της αδρής κινητικότητας των μικρών βρεφών με την δοκιμασία MAI (Movement Assessment of Infants) της Susan Harris, και

§ την δοκιμασία First step.


Επίσης, γίνεται εκτίμηση: 1) του δείκτη νοημοσύνης με τις κλίμακες Raven και WISC & 2) της διάσπασης της προσοχής και της υπερκινητικότητας (ADHD) με τις κλίμακες Conners (για γονείς, δασκάλους και παιδιά).

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Καρδαράς εξεπόνησε το νέο Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού. Κάνει εκπαιδευτικά Σεμινάρια για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για τις μαθησιακές δυσκολίες. Διευθύνει πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας στο νηπιαγωγείο.

Ο Π. Καρδαράς υπήρξε Αναπληρωτής Συντονιστής του μεταπτυχιακού μαθήματος του Τομέα Υγείας Παιδιού «Ιδιαιτερότητες δομών και λειτουργιών του παιδικού οργανισμού» για 3 χρόνια.

Συμμετέχει στα Μεταπτυχιακά Μαθήματα, Επιλεγόμενα και κορμού για την αναπτυξιακή και εφηβική ιατρική.

Συμμετέχει στα προπτυχιακά μαθήματα και στα μαθήματα εκπαίδευσης των ειδικευομένων  και της γενικής ιατρικής.

Επόπτευσε και εποπτεύει 5 διδακτορικές διατριβές. Από τη Μονάδα ανακοινώθηκαν ή δημοσιεύθηκαν πληθώρα εργασιών.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310 892483, 2310-892767