Για να δείτε το πρόγραμμα βιβλιογραφικών ενημερώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013 πατήστε εδώ