Για να δείτε το πρόγραμμα βιβλιογραφικών ενημερώσεων περιόδου Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου 2015, πατήστε εδώ