Για να δείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων ενδιαφερόντων περιστατικών περιόδου Ιανουαρίου -Ιουνίου 2013 πατήστε εδώ.