Για να δείτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων ενδιαφερόντων περιστατικών περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου  2015, πατήστε εδώ