“Το Επείγον στην Παιδιατρική”   28-29-30 Σεπτεμβρίου 2018  Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Για να δείτε το πρόγραμμα, πατήστε εδώ

paediatric-days-2018