Καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Σεπτέμβριος 2018