Καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Νοέμβριος 2018