Για να δείτε τη βιβλιογραφική ενημέρωση Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019 πατήστε εδώ