Καλύτερη εργασία που παρουσιάστηκε – Φεβρουάριος 2019