ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΙΑΤΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΔΑΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΣΙΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΤΡΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΙΑΤΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΟΣΧΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΥΓΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ